Kdaj, kako in zakaj uporabljati metodo 360 stopinj?

Spodaj prikazana infografika predstavlja Metodo 360 stopinj. Metoda se uporablja, kadar se želi posameznik osebnostno in karierno razvijati, saj pridobi povratno informacijo o tem, kako se zaznava sam ter kako ga zaznavajo drugi. 

Na podlagi dobljenih rezultatov vseh ocenjevalcev naredimo poglobljeno analizo. Analiziramo razlike in podobnosti znotraj posameznih skupin ter razlike in podobnosti med posameznimi skupinami.

Optimalno je, da se ta metoda nadaljuje z individualnim coachingom, da posameznik lahko naredi konkretne korake v smeri željenih sprememb.

Za več informacij nas lahko kontaktirate tukaj.

Sistem nasledstev – pravočasno pripravljena organizacija

Vsaka organizacija se prej ali slej znajde v situaciji, v kateri mora v omejenem času oceniti in pridobiti primerne kandidate za določeno delovno mesto, zaradi načrtovane ali tudi nenačrtovane spremembe.

Sistem nasledstev omogoča, da ima podjetje izkušenega in usposobljenega zaposlenega, ki je pripravljen delovno mesto sprejeti, takoj ko se sprosti.

Kaj podjetje s sistemom nasledstev pridobi?

  • Raznolike kandidate, primerne za takojšen prevzem določenega delovnega mesta,
  • dolgoročna rast in razvoj zaposlenih,
  • povečana zavzetost in pripadnost zaposlenih,
  • povečana sposobnost prilagajanja na spremenjene zahteve okolja,
  • podjetje ne utrpi velike izgube, ko zaposleni odidejo.

Oblikovanja sistema nasledstev se lahko lotite z našo pomočjo.

Generacije med nami

Zasledimo lahko vse več informacij, člankov o generaciji Y. Piše oz. govori se o njihovih značilnostih, kaj pričakovati od njih, kako ravnati z njimi na delovnem mestu itd. Kdo pa sploh so pripadniki generacije Y?

Kot je definicija besede »generacija«, je to skupina posameznikov podobne starosti, ki so doživeli iste zgodovinske dogodke v določenem obdobju (Ryder, 1965).

V generacijo Y so vključeni posamezniki, ki so bili rojeni med 1980 in 2000. To skupino so zaznamovali dogodki, kot so razmah interneta, mobilni telefoni in globalni terorizem ter tako vplivali na to, da so se lahko na določeni razvojni stopnji oblikovale podobne lastnosti.

Ob generaciji Y pa poznamo še tri generacije, za katere so prav tako značilni posebni dogodki, ki so vplivali na razvoj njihovih značilnosti in stališč.

Najstarejša je Zrela generacija, v katero spadajo posamezniki rojeni pred letom 1945. Ta skupina ljudi se je v času njihove mladosti soočala z veliko depresijo, drugo svetovno vojno in obdobjem industrializacije.

Sledi Baby boom generacija, kateri pripadajo posamezniki rojeni med 1946 in 1965. Na njih je vplivalo obdobje velike vizije po drugi svetovni vojni, relativno zdravje in svoboda ter začetek osamosvajanja osebnosti.

In nenazadnje še Generacija X, ki vključuje posameznike rojene med 1966 in 1979. Na pripadnike te generacije sta imela ključni vpliv globalizacija in industrijska revolucija.

Ključne razlike v lastnostih teh štirih generacij so prikazane v sledeči infografiki.