Sistem nasledstev – pravočasno pripravljena organizacija

Vsaka organizacija se prej ali slej znajde v situaciji, v kateri mora v omejenem času oceniti in pridobiti primerne kandidate za določeno delovno mesto, zaradi načrtovane ali tudi nenačrtovane spremembe.

Sistem nasledstev omogoča, da ima podjetje izkušenega in usposobljenega zaposlenega, ki je pripravljen delovno mesto sprejeti, takoj ko se sprosti.

Kaj podjetje s sistemom nasledstev pridobi?

  • Raznolike kandidate, primerne za takojšen prevzem določenega delovnega mesta,
  • dolgoročna rast in razvoj zaposlenih,
  • povečana zavzetost in pripadnost zaposlenih,
  • povečana sposobnost prilagajanja na spremenjene zahteve okolja,
  • podjetje ne utrpi velike izgube, ko zaposleni odidejo.

Oblikovanja sistema nasledstev se lahko lotite z našo pomočjo.