Kdaj, kako in zakaj uporabljati metodo 360 stopinj?

Spodaj prikazana infografika predstavlja Metodo 360 stopinj. Metoda se uporablja, kadar se želi posameznik osebnostno in karierno razvijati, saj pridobi povratno informacijo o tem, kako se zaznava sam ter kako ga zaznavajo drugi. 

Na podlagi dobljenih rezultatov vseh ocenjevalcev naredimo poglobljeno analizo. Analiziramo razlike in podobnosti znotraj posameznih skupin ter razlike in podobnosti med posameznimi skupinami.

Optimalno je, da se ta metoda nadaljuje z individualnim coachingom, da posameznik lahko naredi konkretne korake v smeri željenih sprememb.

Za več informacij nas lahko kontaktirate tukaj.