Z dobro organizacijsko kulturo do spodbudnega okolja in vsesplošnega dobrega počutja zaposlenih

Organizacijska kultura predstavlja vse vrednote, norme, pravila, stališča, prepričanja, skupne lastnosti, načine delovanja zaposlenih, skupne cilje, vrste in oblike interakcij znotraj organizacije in tudi z zunanjim okoljem ter podjetje ločujejo od drugih skupin, podjetij. Prav tako predstavlja način reševanja problemov v organizaciji, način doseganja ciljev in kako podjetje preživi skozi čas. Organizacijska kultura se neprestano razvija, krepi, ohranja, spreminja ter prenaša na nove zaposlene.

Kultura vpliva na uspešnost, kvaliteto in kvantiteto inovacij, ki jih razvija določena organizacija ter na motivacijo zaposlenih. Pomembno je, kako jasno ima vodstvo podjetja zastavljene cilje in vizije, saj se to prenaša na druge zaposlene, ki prav tako razmišljajo o skupni prihodnosti organizacije. Velik vpliv na organizacijsko kulturo ima način interne komunikacije. Če je odprta in spodbuja izražanje svojega mnenja, lahko podjetje prejme večje število predlogov za izboljšave. Preko sistema nagrajevanja se lahko spodbuja zaposlene pri oblikovanju vrednot in norm v organizaciji, kar je prav tako ključen element organizacijske klime.

Kako oblikujemo za podjetje optimalno organizacijsko kulturo?

  • Analiza kulture. Prvi korak je analiza trenutnega stanja. Preko vprašalnikov, intervjujev, opazovanj opišemo različne kazalnike obstoječe kulture.
  • Vrednotenje kulture. Preučimo kakšna so ujemanja med strategijami in cilji podjetja ter obstoječo kulturo.
  • Oblikovanje kulture. Razvijemo postopek oblikovanje optimalne kulture, ki bo podjetju omogočala uspešnost, zadovoljstvo zaposlenih, doseganje svojih ciljev itd.