Pes na delovnem mestu

Pes je domača žival, član družine, v določenih primerih pa tudi sodelavec. Vse več je podjetij, ki zaposlenim dovoljujejo, da na delovno mesto pripeljejo svojega hišnega ljubljenčka. V nadaljevanju najprej v infografiki, nato pa še nekoliko bolj podrobno z besedilom, predstavljamo prednosti in slabosti psa na delovnem mestu. Na koncu predstavljamo še druge načine, ki omogočajo organizacijam, da so živalim prijazne.

Prednosti

Raziskave so pokazale, da pes na delovnem mestu pozitivno vpliva na počutje, manjša stres, povezuje sodelavce, vpliva na večjo učinkovitost zaposlenih in nasploh popestri delovno rutino. Podjetje oz. organizacija, ki dovoljuje, da zaposleni pripeljejo domače živali v službo, velja kot za bolj privlačno (pri ljudeh, ki so alergični na dlako ali ne marajo živali, je efekt obraten). Zaposleni, ki so lastniki domačih živali, se bodo počutili bolj pripadne podjetju in bodo delovno mesto kasneje zapustili. Ker prisotnost hišnih ljubljenčkov lahko manjša stres, se lahko posledično izboljša tudi zdravje zaposlenih. Delovno okolje lahko postane bolj sproščeno, kar posledično veča ustvarjalnost.

Slabosti

Podjetje ne more dovoljevati psa na delovnem mestu, kadar je kdo od zaposlenih alergičen na dlako ali ga je močno strah. Prav tako lahko podjetje tvega, da bo kdo od zaposlenih, ki ne mara živali, zapustil organizacijo. Pes mora biti ustrezno treniran, da ne bo nevaren do drugih ali povzročal neprijetno počutje, npr. s pretiranim lajanjem. Lahko pride tudi do uničevanja lastnine, kar je lahko posledica igranja ali pa kadar je žival brez nadzora. Zavedati se je treba, da je za živali tudi med delovnim časom potrebno skrbeti.

Živalim prijazno podjetje

Vsaka organizacija ima svoje lastnosti na podlagi katerih mora presoditi, ali lahko dovoljujejo živali na delovnem mestu. Potrebno je imeti prilagojeno okolje, jasna pravila itd. V primeru, da podjetje zaradi okoliščin ne more dovoljevati živali na delovnem mestu, pa lahko vseeno poskuša najti določeno alternativo, npr. dovoljuje občasne obiske ali organizira dan domačih ljubljenčkov. Organizacija je lahko prijazna živalim tudi, kadar omogoči zaposlenim popust v trgovinah za male živali, krije stroške veterinarja, dovoljuje fleksibilen delovni čas, omogoča dopust ob izgubi živali itd. Med ljudmi in živalmi se lahko razvije močna čustvena vez. Živali nas odvračajo od občutka osamljenosti, strahu, žalosti ter lahko nasploh izboljšujejo kakovost življenja.

Kaj so mehke veščine ter kako jih izpostaviti pri iskanju zaposlitve

Poznamo trde in mehke veščine. Trde so tiste, ki jih pridobimo preko izobraževanja in so nujno potrebne za opravljanje določenega poklica. So torej poklicno specifične, npr. znanje postopkov obdelave in predelave lesa pri mizarju. Mehke veščine je veliko težje definirati. So pa nujno potrebne, da je posameznik dober delavec in sodelavec, saj odražajo med drugim njegov odnos do soljudi. Velikokrat so tudi ključnega pomena v selekcijskem postopku (npr. pri dveh kandidataih z enakim znanjem ter z različnimi mehkimi veščinami je večja verjetnost, da bodo zaposlili tistega, ki bolj izraža mehke veščine). Naučiti se jih je nekoliko težje, saj je v standardnem izobraževanju večji poudarek na trdih veščinah. Primeri nekaterih mehkih veščin so komunikacija, timsko delo, reševanje problemov, proces odločanja, vodenje, prožnost, spoprijemanje s stresom itd.

Zakaj so mehke veščine pomembne?

Mehke veščine so torej tiste, ki močno vplivajo na primernost kandidata za delovno mesto. Zdravnik, ki ima dobre komunikacijske spretnosti, emocionalno inteligentnost in spodbuja občutek zaupanja, bo veliko bolj priljubljen kot njegov sodelavec z enakimi znanji in spretnostmi (trdimi veščinami), a brez omenjenih mehkih veščin.  Njihova pomembnost se kaže tudi znotraj samega delovnega tima oz. celotne organizacije. Produktivno in zdravo delovno okolje temelji namreč na mehkih veščinah, saj te vplivajo na medsebojne odnose, komunikacijo, reševanje konfliktov itd.

Mehke veščine so v času avtomatizacije in digitalizacije še posebej pomembne, saj se jih – za razliko od trdih veščin – ne da nadomestiti.

V nadaljevanju izpostavljamo štiri pomembne mehke veščine: komunikacijske spretnosti, obvladovanje stresnih situacij, timsko delo in prilagodljivost. Na koncu še predstavljamo, kako jih izpostaviti pri iskanju zaposlitve.

Komunikacijske spretnosti

Pri komunikacijskih veščinah ni največji poudarek na našem besednem zakladu, ampak na prilagajanju na sogovornika (npr. primernost tona, glasnost, hitrost govora glede na situacijo), aktivno poslušanje, premišljeno in natančno izražanje, način podajanja navodil, povratnih informacij.

Obvladovanje stresnih situacij

Na veliko delovnih mestih se zaposleni soočajo z različnimi roki, ki se jih morajo držati ter z različnimi tveganji. Zaposlovalcem je pomembno, da njihovi zaposleni tudi v takih situacijah jasno razmišljajo in obvladujejo stres. Pomembna je torej mirnost, stabilnost v stresnih situacijah, nadzorovanje samega sebe ter iskanje ustreznih rešitev.

Timsko delo

Pri timskem delu gre v bistvu za kombinacijo več mehkih veščin. Pomembna je komunikacija, razumevanje potreb in odgovornosti ostalih sodelavcev, aktivno poslušanje, reševanje konfliktov.

Prilagodljivost

Prožnost predstavlja veščino prilagajanja na nepričakovane situacije ter na spremembe. Prav tako kaže odprtost do novih nalog ter novih izzivov. Zaposlovalci iščejo predvsem zaposlene, ki znajo spremembe videti kot izziv oz. kot nove priložnosti.

Kako jih meriti?

Mehke veščine so torej pomembne in zaposlovalci jih pri zaposlenih aktivno iščejo. Kako točno pa se jih lahko izmeri? Velikokrat se ljudje zanašajo na svoj občutek npr. osebo sami ocenjujejo preko intervjuja. Take ocene so zmeraj subjektivne. Hitro se nam lahko zgodi, da določeno osebo, ki nam je bolj simpatična, podzavestno bolje ocenimo in obratno.

S psihološkim ocenjevanjem lahko preko vprašalnikov pridobimo objektivno oceno različnih mehkih veščin. Pri ocenjevanju je pomembno, da se pred začetkom natančno določi katere mehke veščine so za določeno delo zares pomembne ter se pri merjenju osredotoči na njih. Z ocenjevalnim centrom, kjer se vedenja merijo neposredno v situaciji, pa je ocena še bolj zanesljiva.

Kako izpostaviti mehke veščine pri iskanju zaposlitve?

Vse mehke veščine niso potrebne pri vseh delovnih mestih. Zato najprej naredite seznam tistih, ki jih imate in so pomembne pri izbranem delu. Pomagate si lahko s seznamom mehkih veščin v angleščini, ki ga najdete tukaj. Razmislite, katere so pri izbranem delu najuporabnejše. Omenite jih lahko v življenjepisu ali motivacijskem pismu. Pri tem ne pozabite navesti konkretnega primera vašega vedenja, s katerim potrdite določeno mehko veščino. Določene lahko neposredno izpostavite pri intervjuju, npr. z aktivnim poslušanjem ter premišljenim izražanjem, lahko pokažete vaše komunikacijske spretnosti.

Za več informacij o mehkih veščinah in o njihovem razvoju nas lahko kontaktirate tukaj.

Ukrepi za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

Da podjetje uspešno deluje in dosega svoje cilje, je pomembno, da skrbi za svoje zaposlene in njihovo počutje. Pri tem se je potrebno zavedati, da imajo različne generacije različne potrebe. Ker je pred kratkim bil izdan Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, vam iz kataloga predstavljamo nekaj ukrepov za omenjeno populacijo. Veliko ukrepov lahko podjetja izvedejo sama, pri nekaterih pa je potrebno oz. zaželjeno, da delo olajša pomoč zunanjih strokovnjakov.

  • Telovadba na delovnem mestu. V podjetju se lahko organizirajo krajše vaje (npr. 5 min), ki se lahko izvajajo ali pred začetkom delovnega procesa ali med njim. Vaje morajo biti dobro načrtovane in prilagojene starejšim zaposlenim ter naravi njihovega dela. Vadba poskrbi za sprostitev med delom in aktivira mišice v telesu.
  • Nagrada spa. Podjetje lahko npr. enkrat letno izbere zaposlenega, ki dobi za svoje posebne dosežke nagrado – vikend v izbranem zdravilišču s tretmaji. Pomembno je, da so merila vrednotenja posebnih dosežkov natančno določena.
  • Več krajših odmorov. Podjetje lahko starejšim zaposlenim nudi več krajših odmorov, ki se organizirajo tako, da ne motijo poteka dela. Odmore, glede na delovno mesto posameznika, ustrezno organizira kadrovska služba ali zunanji strokovnjak. Ukrep je pomemben predvsem v podjetjih, kjer zaposleni upravljajo visoko zahtevne in intenzivne mentalne in fizične aktivnosti.
  • Kava modrosti. Starejši zaposleni imajo vsaj enkrat letno kavo z vodstvom, pri čemer je tematika posebej določena, npr. aktivno staranje na delovnem mestu. Zaposleni lahko ob kavi predlaga različne predloge in spremembe, ki bi prispevale k boljšim delovnim pogojem. Zaposleni bodo začutili tudi večjo pripadnost podjetju, saj bodo imeli možnost biti slišani. V primeru, da sistem letnega razgovora z zaposlenimi še ni vzpostavljen, vam ga lahko pomagamo oblikovati. Če pa sistem letnega razgovora podjetje že izvaja, vam ga lahko pomagamo primerno prilagoditi.

Še nekaj ukrepov, pri katerih vam lahko pomagamo.

Razvojni načrt

S testno baterijo se pridobijo različne informacije o zaposlenih. Nato se na podlagi posameznikovih prednosti in priložnosti za razvoj oblikuje razvojni načrt, ki je prilagojen kompetencam in osebnostnim značilnostim zaposlenih.

Oblikovanje mentorskega sistema in usposabljanje za notranjega trenerja

Ustrezna osebe, ki bo v vlogi mentorja in/ali trenerja se izbere z zanesljivo, objektivno metodo. Da bo starejša zaposlena oseba dober notranji trener ali mentor, mora pridobiti določene kompetence. Zato so naslednji korak usposabljanja in/ali coachingi, ki zagotovijo kompetentno in samozavestno prenašanje znanja.

Več o mentorskem sistemu si lahko preberete v tej objavi.

Izvedba različnih delavnic in treningov

S podjetjem se identificirajo tematike (npr. timsko delo, vodenje), nato se oblikujejo in izvedejo delavnice, prilagojene potrebam zaposlenim.

Za več informacij nas lahko kontaktirate tukaj. 

Mite in dejstva o starejših zaposlenih si lahko ogledate tukaj.