Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem

Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem je vspostavljeno takrat, kadar oseba uspešno razdeli svoj čas in energijo tako na poklicnem kot na zasebnem področju. S tem ohranja zadovoljstvo in dobro delovanje. Ravnovesje omogoča višjo učinkovitost, uspešnost pri delu, višjo motivacijo, boljše fizično in duševno zdravje osebe itd. Posameznik mora imeti ustrezno postavljene prioritete med delom in življenjskim stilom, da ne pride do konflikta različnih vlog. Konflikt se pojavi, kadar oseba vloži veliko več energije v eno področje, npr. poklicno in posledično manj energije ter časa v zasebno.

Kadar je neravnovesje porušeno, se pri osebi zniža zadovoljstvo z delom, ima manj kakovostne medosebne odnose, nižjo motivacijo, nižjo stopnjo inovativnosti, nižjo produktivnost itd. Prihaja tudi do večjega stresa, izgorelosti in različnih psihosomatskih težav.

Kaj lahko naredimo?

Zagotavljanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem je potrebno urejati že na državni ravni. Posamezniki imajo lahko npr. omogočene družinske prejemke (dodatek ob rojstvu, dodatek za samohranilce). Potrebno je oblikovati taka zakonska določila, ki lajšajo usklajevanje poklicnih in družinskih vlog.

Prav tako mora k temu prispevati tudi vodstvo v organizaciji. Posameznik lažje usklajuje različne vloge, če ima npr. fleksibilen delovnik. Organizacija lahko organizira tudi različne dogodke za celotno družino zaposlenega, npr. piknik.

Sami lahko za ravnovesje poskrbimo tako, da izven delovnega časa ne pišemo e-mailov, ne opravljamo službenih klicev itd. Tudi telovadba in meditacija imata pozitiven doprinos k ohranjanju ravnovesja. 

Sistem nagrajevanja zaposlenih

Sistem za nagrajevanje podjetju pomaga ohranjati pravičnost in poštenost v delovnem kolektivu, privlači nov, usposobljen kader, motivira zaposlene itd. Zaposleni se bodo pri opravljanju svojega dela pripravljeni bolj potruditi, če vedo, da imajo pri svojem delu možnost biti nagrajeni. Prav tako bodo bolj pripravljeni pridobivati nova znanja in razvijati svoje sposobnosti. Nagrade so lahko denarne ali nedenarne npr. priznanje, obisk konference. Cilji in naloge v podjetju morajo biti razumljivo in jasno definirani, saj tako zaposleni lažje razumejo ter opravljajo svoje delo.

V nadaljevanju predstavljamo več različnih sistemov za nagrajevanje zaposlenih. Pomembno je, da ima vsako podjetje sistem nagrajevanja prilagojen svojem okolju in svojim ciljem.

Nagrajevanje po času

Zaposleni dobi nagrado, kadar preživi na delovnem mestu več delovnih ur kot je predvideno. Ta sistem ne spodbuja uspešnega dela, je pa lahko uporaben npr. pri delovnih mestih, ki so povezana z visoko odgovornostjo.

Nagrajevanje po normi

Pri tem sistemu zaposleni dobi nagrado glede na količino rezultatov, ki so vnaprej določeni za vsako delovno mesto posebej. Zaposleni lahko pri tem sistemu postane izčrpan ali pa se zniža kvaliteta dela.

Nagrajevanje po skupnem ekonomskem učinku

Nagrada je odvisna od skupnega rezultata dela vseh zaposlenih, pri čemer si zaposleni razdelijo dobiček. Ta sistem spodbuja kvaliteto, kvantiteto, sodelovanje itd. Se pa težje opredeli vlogo posameznika in upravičenost posameznika do nagrade.

Za več informacij o prilagajanju sistema nagrajevanja posameznem podjetju nas kontaktirajte tukaj.

5 trikov do višje produktivnosti

Na delovnem mestu nas pri delu lahko velikokrat zmotijo zunanji dejavniki. Povrnitev pozornosti nazaj na nalogo nam lahko vzame kar nekaj časa. Da bi bili pri tem čim bolj uspešnejši, smo poiskali pet enostavnih trikov, ki pomagajo pri boljši osredotočenosti ter nam tako omogočajo višjo produktivnost.

Izklopljen telefon

Na delovnem mestu je lahko telefon precej velik moteči dejavnik. Pošiljamo zasebna sporočila, preverjamo družabna omrežja itd. Telefon je lahko na delovnem mestu seveda tudi nujen, ker preko njega npr. opravljamo službene klice. V tem primeru je pomembno, da svoje zasebne stvari omejimo in jih prestavimo na čas, ko imamo odmor.

Šport

Redna telesna aktivnost vpliva pozitivno na zdravje, počutje, miselne sposobnosti itd. Poiščimo si šport, ki nam ustreza in se ga udejstvujmo. Telesno aktivni smo lahko tudi na delovnem mestu. Vzemimo si kdaj pet minut časa in se nekoliko razgibamo. Lahko naredimo nekaj čisto preprostih vaj, da si poženemo kri po žilah.

Zdravi prigrizki

V skupni kuhinji v službi ali na delovni mizi se velikokrat raznorazni prigrizki. Najbolje je, če imamo na zalogi mandlje in temno čokolado. Tako poskrbimo, da smo bolj zdravi, imamo več energije in boljše delovanje naših kognitivnih funkcij npr. spomin.

Ustrezna mera spanca

Pri spancu je pomembno, da se zavedamo, da moramo poiskati ravno pravšnjo mero. Premalo ali preveč spanja slabo vpliva na počutje. Priporočena mera za odrasle je 8 ur.

Seznam opravil

S seznamom opravil si zabeležimo naloge. Zapišemo si lahko tudi pomembno in čas, do katerega mora biti naloga narejena ter si na ta način lažje organiziramo dan. Ko določeno nalogo opravimo, si označimo, kar nam lahko da motivacijo za naprej ter nam omogoča lažji pregled dela.