Assessments

„ Pravi ljudje, na pravih delovnih mestih, je recept za uspešno in zdravo organizacijo.“

PSIHOLOŠKO TESTIRANJE

Za zdravo in uspešno organizacijo so potrebni pravi ljudje na pravih delovnih mestih. Izvajamo celovit proces selekcije kadrov. Prične se z analizo delovnega mesta in definiranjem kompetenc. Te kompetence s pomočjo psiholoških inštrumentov izmerimo in ocenimo, ter vam nudimo vso potrebno podporo pri vaši odločitvi.

OCENJEVALNI CENTER

Metoda ocenjevalnega centra se uporablja
predvsem pri selekciji vodilnega in vodstvenega kadra, za napredovanje zaposlenih in/ali njihov poklicni razvoj. Po analizi delovnih nalog, pripravimo konkretne izzive in situacije, kjer se lahko merijo praktične kompetence. Največja dodana vrednost te metode je, da dobite jasno informacijo, kako se kandidat vede v realnih situacijah na delovnem mestu, in kaj lahko od njega pričakujete.

SELEKCIJA IN OCENJEVANJE PRODAJNEGA IN VODSTVENEGA KADRA

OMG je orodje za ocenjevanje vodstvenih in prodajnih kadrov ter prodajnih timov, ki je NAREJEN SPECIFIČNO ZA PRODAJO IN NE PRIREJEN za prodajo. Merimo 21 kompetenc, ki so na osnovi 25 let raziskav pripomogle, da danes dosegamo 95% zanesljivost pri napovedovanju uspešnosti posameznika pri prodaji. Med drugim merimo željo, zavezanost, vtis, odgovornost, nakupni cikel, omejujoča prepričanja, čustva, potrebo po odobravanju, odnos do denarja itd.

RAZVOJ KADROV

Ko raziščemo zahteve delovnih mest in ocenimo karakteristike ljudi, lahko pričnemo z razvojem ljudi in tistih njihovih kompetenc, ki jih želijo nadgrajevati z namenom, da bodo na tem delovnem mestu in hkrati v življenju bolj uspešni. Razvijamo vodstvene, prodajne in komunikacijske kompetence ter inovativnost, asertivnost itd..

Dober glas se širi v deveto vas…

[izpisi_mnenje, st=”2″]