Entries by Nina Kocbek

Prekomerna uporaba pametnega telefona – se znamo “odklopiti”?

V Sloveniji je leta 2017 pametni telefon uporabljalo 73% ljudi, starih med 16 in 74 let. Dnevno naj bi na pametnih telefonih v povprečju preživeli več kot 4 ure (če želite izmeriti svoj čas uporabe, obstajajo aplikacije, ki to merijo). Kaj pa počnemo na njih? Praktično vse. Poleg klicanja, pošiljanja in prejemanja SMS sporočil, pametni telefon najpogosteje uporabljamo za fotografiranje, […]

Zakaj in kako opolnomočiti zaposlene?

Kaj sploh pomeni opolnomočeni zaposleni? Opolnomočanje zaposlenih predstavlja proces, v katerem vodja deli svojo moč z zaposlenimi. Torej jim vodja preda več odgovornosti in jim s tem omogoči, da samostojno sprejemajo več odločitev. Kako točno poteka opolnomočenje zaposlenih? Pri procesu opolnomočenja je pomembno, da se osredotočimo na štiri ključne elemente: informacije, znanje, moč in nagrada. Da lahko zaposleni začenjajo sprejemati […]

Vpliv na delovnem mestu – kako ga povečamo?

Da smo v organizaciji učinkoviti, moramo med drugim znati tudi vplivati na druge zaposlene. Pomembno je, da s svojimi idejami navdušimo sodelavce ter jih motiviramo, da nas podprejo. Kako torej povečati svoj vpliv na delovnem mestu? Odnosi s sodelavci Pomembno je, da imamo s sodelavci dobre odnose. Dokazano je namreč, da nas ljudje velikokrat podprejo, ker smo jim všeč kot […]

Konflikt na delovnem mestu

Konflikt predstavlja vsako srečanje neusklajenih dejavnikov. Sama beseda “konflikt” ima negativen privzvok, vendar velikokrat pozitiven, saj spodbuja k razmišljanju, ustvarjanju, spremembam, boljšim rešitvam, … Konflikti se pojavljajo na vseh področjih v življenju, tudi na delovnem mestu. Vzroki za nastanek konflikta so različni in se razlikujejo od situacije do situacije. Velikokrat so vzroki preprosto različna stališča, mnenja, vrednote sodelavcev. Pogosto pa vzrok […]

Učenje v organizaciji

Dandanes se v organizacijah stvari zmeraj razvijajo in spreminjajo. Za uspešno prilagajanje temu trendu je tako pomembno, da so se zaposleni pripravljeni učiti. Učenje v organizaciji pa ne predstavlja samo predavanja o določeni temi, ampak tudi kako zmanjšati predsodke o prihajajočih novostih, iskanje novih priložnosti za rast, prizadevati si pridobiti različne nove spretnosti, znanja itd. To od nas zahteva, da […]

Kako izvesti uspešen sestanek?

Zdi se, kot da smo vedno bolj preplavljeni s sestanki. Večina jih je brez jasnega cilja ali slabo izpeljana, kar povzroči pri udeležencih nezadovoljstvo. Če želimo uspešen sestanek, je potrebna ustrezna predpriprava. Velikokrat je cilj sestanka izvesti debato, ki jo v drugačnih okoliščinah težko izvedemo. Kako torej izvesti uspešen sestanek? Pomembno je, da se na sestanek dobro pripravimo. Cilj sestanka […]

Kaj je “Brainswarming” in zakaj lahko nadomesti “viharjenje možganov” oz. “Brainstorming”?

Verjetno večina pozna tehniko »viharjenja možganov« (ang. Brainstorming). Gre za metodo skupinskega proizvajanja novih idej. Pri tej metodi se definira problem, nato pa udeleženci iščejo, navajajo možne rešitve, ki jih zapisovalec sproti zapisuje. Metoda je zelo znana, vendar velikokrat ne da željenih rezultatov. Dogaja se, da pri podajanju idej določeni udeleženci prevladujejo, medtem ko drugi, ki se pri izražanju svojih […]

Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem

Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem je vspostavljeno takrat, kadar oseba uspešno razdeli svoj čas in energijo tako na poklicnem kot na zasebnem področju. S tem ohranja zadovoljstvo in dobro delovanje. Ravnovesje omogoča višjo učinkovitost, uspešnost pri delu, višjo motivacijo, boljše fizično in duševno zdravje osebe itd. Posameznik mora imeti ustrezno postavljene prioritete med delom in življenjskim stilom, da ne […]

Sistem nagrajevanja zaposlenih

Sistem za nagrajevanje podjetju pomaga ohranjati pravičnost in poštenost v delovnem kolektivu, privlači nov, usposobljen kader, motivira zaposlene itd. Zaposleni se bodo pri opravljanju svojega dela pripravljeni bolj potruditi, če vedo, da imajo pri svojem delu možnost biti nagrajeni. Prav tako bodo bolj pripravljeni pridobivati nova znanja in razvijati svoje sposobnosti. Nagrade so lahko denarne ali nedenarne npr. priznanje, obisk […]

5 trikov do višje produktivnosti

Na delovnem mestu nas pri delu lahko velikokrat zmotijo zunanji dejavniki. Povrnitev pozornosti nazaj na nalogo nam lahko vzame kar nekaj časa. Da bi bili pri tem čim bolj uspešnejši, smo poiskali pet enostavnih trikov, ki pomagajo pri boljši osredotočenosti ter nam tako omogočajo višjo produktivnost. Izklopljen telefon Na delovnem mestu je lahko telefon precej velik moteči dejavnik. Pošiljamo zasebna […]