Coaching

„ Coaching je ciljno usmerjen proces, ki nam omogoča, da jih lažje poiščemo, zakladnica mnogoterih talentov, sposobnosti, znanj in veščin “


INDIVIDUALNI

Z Individualnim coachingom pri posamezniku razvijamo osebne in medosebne veščine, da ta povečas svojo poveča učinkovitost. Coach s pomočjo vprašanj spodbuja procese mišljenja, čustvovanja in vedenja pri posamezniku ter ga tako spodbudi, da sam najde svoje svoje vire. Nadgrajujete lahko svoje vodstvene veščine, spretnosti medosebnih odnosov, izboljšate upravljanje s časom, komunikacijske veščine, dvignete čustveno inteligentnost itd.


SKUPINSKI COACHING

Skupino lahko sestavljajo posamezniki s podobnimi izzivi in cilji ali pa člani delujočega tima. Timski coaching namenjen izboljševanju dela v timih, postavljanju ciljev, zaupanju, komunikaciji, reševanju konfliktov, dvigovanju zavzetosti, razumevanju odnosov v timu. Coaching v skupini pa je namenjen razvoju posameznikov, ki predvsem potrebujejo povratno informacijo skupine, omogoča pa tudi učenje na primerih drugih članov skupine.


COACHING VEŠČINE ZA VODJE

Coaching za vodje temelji na grajenju vodstvenih veščin in vodstvene karizme. Vodje usposablja za coache svojih sodelavcev, jih uri v pozitivnem razmišljanju, motiviranju, postavljanju ciljev, upravljanju s časom, komuniciranju, delegiranju, osebni rasti in razvoju, reševanju konfliktov ter večji produktivnosti.

Dober glas se širi v deveto vas…

[izpisi_mnenje, st=”2″]