Mateja Panjan

Danfoss Trata d.o.o.

“Naše sodelovanje s Tino Kastelic se je začelo z oceno potenciala in talentov za našo ekipo. Podala nam je zelo profesionalno, razumljivo in konstruktivno povratno informacijo. Je zelo zaupanja vredna in pozitivna oseba. Znala nam je predstaviti, kje so naši talenti in močna področja in kje imamo še priložnosti za rast. Pomagala nam je tudi pripraviti načrt za razvoj naših talentov in pravih vedenj, da postanemo vodje prihodnosti.«

Urška Škerbič

Vodja oddelka za izobraževanje in razvoj zaposlenih, Pošta Slovenije

S Tino Kastelic sodelujemo od septembra 2015. Tina nam kot zunanji sodelavec pomaga pri psihološkem ocenjevanju naših zaposlenih. Zna najti in prepoznati potenciale in talente pri posameznikih. Oceniti zna tudi vrzel med osebnostnimi lastnostmi posameznika in vedenji ter veščinami, ki jih še potrebuje, da bodo njegovi potenciali zares izrazili. Odlično sodeluje tako z vodstvom, kot s posameznimi kandidati, ki so v ocenjevanje vključeni. Do sedaj smo s strani vseh ocenjevanih posameznikov naleteli na zelo pozitiven odnos, saj ljudem zna predstaviti dodano vrednost strokovnega ocenjevanja in jim vliti zaupanje. Svoje ugotovitve poda zelo objektivno, strokovno, predvsem pa razumljivo in na uporabniku prijazen način. V oddelku za izobraževanje in razvoj kadrov  nam je v pomoč tudi  pri pripravi komunikacijskih strategij pri vpeljevanju posameznih projektov.  Zna se poglobiti v sistem organizacije in predlagati ustrezne sistemske rešitve, ki rešujejo problematiko našega podjetja s strani kadrov. Je zelo ciljno usmerjena in zna rezultate svojega dela tudi prikazati.”

Mateja Vodičar

DIREKTORICA PRIMA FILTERTEHNIKA D.O.O.

"Zelo zanimivo predavanje, ki nam je večkrat odprlo oči. Pridobljeno znanje že s pridom uporabljamo v  praksi."

Matej Janič

DS Skanding d.o.o.

»Naše sodelovanje s Tino Kastelic je je začelo z assessmentom za novo zaposlene. Navdušila nas je s preprosto in razumljivo interpretacijo rezultatov. Zelo dobro razume, kako poenostaviti zelo zapletene stvari in jih približati uporabniku. To je bil tudi glavni razlog, zakaj smo se odločili za oceno potenciala za vse zaposlene. Zares smo želeli poznati njihove potenciale in jih razvijati. Znala je zgraditi pozitiven in zaupanja vreden odnos z vsemi kandidati in zaposlenimi. Znala je predstaviti prednosti in vsi so ocenjevanje vzeli kot priložnost za osebnostno in profesionalno rast. Vzela si je tudi čas, da je pripravila podrobno analizo naših timov in organizacije. Razvoj potenciala je znala umestiti v širšo sliko, glede na rast podjetja v prihodnosti. Dela po principu: »Pravi ljudje na pravih delovnih mestih«,   išče močne strani in talente. Prav tako nam je pomagala pri razvoju posameznih veščin.«

Maja Čibej

Beti d.d.

"Naše sodelovanje s Kompetenco d.o.o. nas je navdušilo predvsem zato, ker so učinki dolgotrajni. Sodelavci, ki so se udeležili usposabljanj, se pogosto v konfliktnih situacijah spomnijo načinov ravnanja, ki so jih trenirali. Ker smo imeli usposabljanja v našem podjetju s celotno vodstveno ekipo, nam to tudi pomaga, da drugega lahko spomnimo na nove načine vedenja in naučene veščine prenašamo tudi do drugih naših sodelavcev. Naučili smo se praktično uporabnih veščin reševanja izzivov s področja komunikacije in vodenja, hkrati pa je usposabljanje dobro povezalo našo vodstveno ekipo."

Igor Panjan

director SmartPA d.o.o.

"Skupaj s Tino smo gradili zgodbo od trenutka, ko je podjetje preraslo številko 12 in smo ugotovili, da potrebujemo drugačno strukturo v podjetju in strategijo upravljanja s kadri. Znala je prepoznati naše močne točke in definirati priložnosti za razvoj. S sistematičnimi skupinskimi coachingi smo izboljšali sodelovanje med oddelki, veščine vodenja in dvignili splošno razpoloženje v podjetju. Velik poudarek je bil na postavitvi strukture in novih načinov komunikacije in delovanja. Tina je znala ljudi spodbuditi in motivirati. Pristop prilagaja vsakemu posamezniku. Delo je bilo zabavno in sproščeno, kljub temu pa smo se dotikali resnih tem in intenzivno delali na spremembah."

Stranke, ki nam zaupajo