Storitve

„ Motivirani in zavzeti zaposleni so ključ do uspešne organizacije. “

TRENINGI

 • Vodenje – leadership program
 • Timsko delo – 1 + 1 = 11
 • Treningi prodaje – OMG Partner
 • Treningi komunikacije
 • Ustvarjalnost in inovativnost
 • PREBERI VEČ

COACHING

 • Individualni
 • Skupinski coaching
 • Coaching veščine za vodje
 • PREBERI VEČ

HR REŠITVE

 • Kompetenčni model
 • Bazeni talentov
 • Sistem nasledstev
 • Mentorski sistem
 • Organizacijska kultura
 • Sistem nagrajevanja
 • Kadrovska struktura
 • Sistem internega coachinga
 • PREBERI VEČ

ASSESSMENTS

 • Selekcija kadrov
 • Ocenjevanje kadrov – ocenjevalni center
 • Selekcija in ocenjevanje prodajnega in vodstvenega kadra – Objective managment group OMG
 • Profiliranje
 • Razvoj kadrov
 • PREBERI VEČ

„ Skupaj z vami razvijamo kompetence. “ Kontaktirajte nas

Dober glas se širi v deveto vas…

Urška Škerbič

Vodja oddelka za izobraževanje in razvoj zaposlenih, Pošta Slovenije

S Tino Kastelic sodelujemo od septembra 2015. Tina nam kot zunanji sodelavec pomaga pri psihološkem ocenjevanju naših zaposlenih. Zna najti in prepoznati potenciale in talente pri posameznikih. Oceniti zna tudi vrzel med osebnostnimi lastnostmi posameznika in vedenji ter veščinami, ki jih še potrebuje, da bodo njegovi potenciali zares izrazili. Odlično sodeluje tako z vodstvom, kot s posameznimi kandidati, ki so v ocenjevanje vključeni. Do sedaj smo s strani vseh ocenjevanih posameznikov naleteli na zelo pozitiven odnos, saj ljudem zna predstaviti dodano vrednost strokovnega ocenjevanja in jim vliti zaupanje. Svoje ugotovitve poda zelo objektivno, strokovno, predvsem pa razumljivo in na uporabniku prijazen način. V oddelku za izobraževanje in razvoj kadrov  nam je v pomoč tudi  pri pripravi komunikacijskih strategij pri vpeljevanju posameznih projektov.  Zna se poglobiti v sistem organizacije in predlagati ustrezne sistemske rešitve, ki rešujejo problematiko našega podjetja s strani kadrov. Je zelo ciljno usmerjena in zna rezultate svojega dela tudi prikazati.”

Mateja Vodičar

DIREKTORICA PRIMA FILTERTEHNIKA D.O.O.

"Zelo zanimivo predavanje, ki nam je večkrat odprlo oči. Pridobljeno znanje že s pridom uporabljamo v  praksi."