Treningi

„ Smo k ljudem in ciljem usmerjeni. Zagotavljamo prenos znanja in veščin v prakso. “

TRENING VODENJA – leadership program

Vodenje danes pomeni coaching, mentorstvo in motiviranje. Cilj vodenja je motiviranje zaposlenih, ki z jasno vizijo pripomorejo k  soustvarjanju uspešne organizacije. Z našo strokovno pomočjo spoznajte najnovejše pristope in tehnike vodenja. Skupaj z vami razvijamo kompetence uspešnih vodij.

TRENINGI PRODAJE

OMG je pionir ocenjevanja in razvoja ljudi v prodaji. Zagotavlja rast prodaje v organizacijah različnih velikosti in panog. Prodaja vključuje veščine in kompetence, ki se jih da naučiti in razvijati. Z OMG programi razvijamo 21 ključnih prodajnih kompetenc. Programi so namenjeni direktorjem in vodjem prodaje, prodajnim specialistom in podpori prodaje.

TIMSKO DELO – 1+1=11

Uspešni timi so sestavljeni iz različnih posameznikov, ki si zaupajo, znajo reševati konflikte, so zavzeti, odgovorni in usmerjeni k cilju. Timsko delo pomeni proces vodenja, komunikacije in  ustvarjanje skupinskih vrednot, ki pripeljejo do sinergije. Spoznajte prednosti timskega dela in razvijte potrebne kompetence za tovrstno  delo. Nihče ni popoln, tim pa je in mora biti.

OBVLADOVANJE STRESA

Stres in pregorevanje na delovnem mestu sta eden od perečih problemov organizacij. Pomagali vam bomo prepoznati znake stresa in vas naučili, kako se z njim spopasti, da boste na dolgi rok ostali zdravi in produktivni.

USTVARJALNOST IN INOVATIVNOST

Ustvarjalnost je proces kreiranja novih idej (ali iskanja novih povezav med že obstoječimi idejami), inovativnost pa uporaba nove ideje v praksi. Naučite se stopiti iz škatle in si dovolite razmišljati drugače.

TRENINGI KOMUNIKACIJE

Z vami razvijamo komunikacijske kompetence. Te obsegajo znanje, veščine in sposobnosti prenosa, razumevanja in prejemanja informacij ter emocij. Ključ je v medsebojnem razumevanju sogovornikov. Ozavestili boste, da komunikacija ni le prenos informacij, ampak zajema celovit odnos med sodelujočimi.

Dober glas se širi v deveto vas…

[izpisi_mnenje, st=”2″]