Kako uspešno prenesti znanja in izkušnje starejših zaposlenih na mlajše zaposlene?

Odgovor na zastavljeno vprašanje v naslovu je mentorstvo. Mentorstvo predstavlja proces prenosa znanj, spretnosti, izkušenj iz bolj izkušenih zaposlenih na manj izkušene ter proces razvoja, usmerjanja napredka, vodenja manj izkušenega zaposlenega.

Mentor prenaša praktična, aktualna znanja, ki jih mora oseba, ki bo določeno delovno mesto prevzela, znati. Velikokrat se izvaja ob pripravi na odhod zaposlenega (npr. v okviru sistema nasledstev) ali pa v primeru uvajanja novega zaposlenega. Vendar pa mentorski sistem ponuja še veliko več. Uporablja se lahko pri usposabljanju zaposlenih, ki so bili dalj časa odsotni z dela, kot pomoč ključnim vodjem, novim direktorjem, ki še ne dosegajo postavljenih ciljev itd.

Pomembno je, da je mentor za mentorstvo usposobljen, saj le tako lahko zagotovimo, da se specifično strokovno znanje ob obhodu ustrezno prenese in se tako ohrani v podjetju. Prav tako pa je pomembno, da se vloga mentorja določi osebi, ki je za to tako strokovno kot tudi osebnostno primerna.

Kako se lotimo oblikovanja mentorskega sistema?

 • Analiza stanja in načrt. Kot prvi korak izvedemo natančno analizo stanja in skupaj s podjetjem oblikujemo načrt, v katerem utemeljimo, kaj želimo doseči.
 • Izbira mentorjev. S testno baterijo preverimo sposobnosti, osebnostne lastnosti in motivacijo ter tako zagotovimo izbor optimalnih oseb primernih za vlogo mentorja. Za testirance vam pripravimo natančno povratno informacijo, ki vam jo podamo v ustni in v pisni obliki.
 • Izbira mentorirancev.
  • Pomagamo pri izbiri oseb znotraj podjetja, ki so najprimernejše za prevzem določenega delovnega mesta v prihodnosti. Te osebe namenoma preko mentorjev izobražujemo, usposabljamo ter tako poskrbimo, da se pomembna specifična strokovna znanja ohranjajo znotraj organizacije. Tako podjetju zagotovimo, da je pripravljeno v primeru odhoda ključnega zaposlenega.
  • Prav tako pomagamo pri izbiri novih oseb za določeno delovno mesto ter tako zagotovimo, da preko mentorskega sistema mentoriranci hitreje in uspešneje osvojijo znanja, ki so ključna za učinkovito delovanje podjetja, hitreje spoznajo organizacijsko kulturo organizacije ter poskrbimo za boljše medosebne in medgeneracijske odnose, s čimer izboljšujemo počutje zaposlenih v podjetju in manjšamo možnost fluktuacije.
 • Usposabljanja. Bodoče mentorje je potrebno ustrezno usposobiti in pripraviti na prevzem nove vloge. Za to vlogo so ključnega pomena mehke veščine. Tako osebo pripravimo, da zna:
  • ustrezno navezati stik z mentorirancem,
  • voditi osebo,
  • organizirati proces, preko katerega bo posredovala vsebino (informacije, znanja, izkušnje itd.),
  • spremljati proces učenja,
  • evalvirati proces učenja,
  • ocenjevati napredovanje mentoriranca,
  • podati povratno informacijo.
 • Coaching. Coaching je interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki pomagajo k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov. Tako osebi, ki v praksi prevzame vlogo mentorja, nudimo  podporo, spodbudo in pomoč pri različnih vprašanjih ali v konkretnih težavah na katere lahko naleti. S tem zagotavljamo uspešnost mentorskega sistema in uspešnost podjetja.

Za več informacij nas lahko kontaktirate tukaj.