Miti in dejstva o starejših zaposlenih

V Sloveniji (tako kot v večini evropskih držav) narašča število starejših prebivalcev, kar pomeni, da narašča število starejših zaposlenih. Določene stvari se s staranjem spremenijo, vendar običajno posamezniki znajo poiskati načine, s katerimi zmanšajo vpliv različnih starostnih sprememb. Treba se je zavedati, da obstajajo med posamezniki velike individualne razlike, zato je pomembno, da v podjetju vodja spremlja zaposlene in jim pravočasno zagotavlja ustrezno delovno okolje.

Kljub temu pa obstaja še veliko mitov in stereotipov o starejših zaposlenih. V nadaljevanju prikazujemo in razrešujemo tri pogoste mite.