Kaj so mehke veščine ter kako jih izpostaviti pri iskanju zaposlitve

Poznamo trde in mehke veščine. Trde so tiste, ki jih pridobimo preko izobraževanja in so nujno potrebne za opravljanje določenega poklica. So torej poklicno specifične, npr. znanje postopkov obdelave in predelave lesa pri mizarju. Mehke veščine je veliko težje definirati. So pa nujno potrebne, da je posameznik dober delavec in sodelavec, saj odražajo med drugim njegov odnos do soljudi. Velikokrat so tudi ključnega pomena v selekcijskem postopku (npr. pri dveh kandidataih z enakim znanjem ter z različnimi mehkimi veščinami je večja verjetnost, da bodo zaposlili tistega, ki bolj izraža mehke veščine). Naučiti se jih je nekoliko težje, saj je v standardnem izobraževanju večji poudarek na trdih veščinah. Primeri nekaterih mehkih veščin so komunikacija, timsko delo, reševanje problemov, proces odločanja, vodenje, prožnost, spoprijemanje s stresom itd.

Zakaj so mehke veščine pomembne?

Mehke veščine so torej tiste, ki močno vplivajo na primernost kandidata za delovno mesto. Zdravnik, ki ima dobre komunikacijske spretnosti, emocionalno inteligentnost in spodbuja občutek zaupanja, bo veliko bolj priljubljen kot njegov sodelavec z enakimi znanji in spretnostmi (trdimi veščinami), a brez omenjenih mehkih veščin.  Njihova pomembnost se kaže tudi znotraj samega delovnega tima oz. celotne organizacije. Produktivno in zdravo delovno okolje temelji namreč na mehkih veščinah, saj te vplivajo na medsebojne odnose, komunikacijo, reševanje konfliktov itd.

Mehke veščine so v času avtomatizacije in digitalizacije še posebej pomembne, saj se jih – za razliko od trdih veščin – ne da nadomestiti.

V nadaljevanju izpostavljamo štiri pomembne mehke veščine: komunikacijske spretnosti, obvladovanje stresnih situacij, timsko delo in prilagodljivost. Na koncu še predstavljamo, kako jih izpostaviti pri iskanju zaposlitve.

Komunikacijske spretnosti

Pri komunikacijskih veščinah ni največji poudarek na našem besednem zakladu, ampak na prilagajanju na sogovornika (npr. primernost tona, glasnost, hitrost govora glede na situacijo), aktivno poslušanje, premišljeno in natančno izražanje, način podajanja navodil, povratnih informacij.

Obvladovanje stresnih situacij

Na veliko delovnih mestih se zaposleni soočajo z različnimi roki, ki se jih morajo držati ter z različnimi tveganji. Zaposlovalcem je pomembno, da njihovi zaposleni tudi v takih situacijah jasno razmišljajo in obvladujejo stres. Pomembna je torej mirnost, stabilnost v stresnih situacijah, nadzorovanje samega sebe ter iskanje ustreznih rešitev.

Timsko delo

Pri timskem delu gre v bistvu za kombinacijo več mehkih veščin. Pomembna je komunikacija, razumevanje potreb in odgovornosti ostalih sodelavcev, aktivno poslušanje, reševanje konfliktov.

Prilagodljivost

Prožnost predstavlja veščino prilagajanja na nepričakovane situacije ter na spremembe. Prav tako kaže odprtost do novih nalog ter novih izzivov. Zaposlovalci iščejo predvsem zaposlene, ki znajo spremembe videti kot izziv oz. kot nove priložnosti.

Kako jih meriti?

Mehke veščine so torej pomembne in zaposlovalci jih pri zaposlenih aktivno iščejo. Kako točno pa se jih lahko izmeri? Velikokrat se ljudje zanašajo na svoj občutek npr. osebo sami ocenjujejo preko intervjuja. Take ocene so zmeraj subjektivne. Hitro se nam lahko zgodi, da določeno osebo, ki nam je bolj simpatična, podzavestno bolje ocenimo in obratno.

S psihološkim ocenjevanjem lahko preko vprašalnikov pridobimo objektivno oceno različnih mehkih veščin. Pri ocenjevanju je pomembno, da se pred začetkom natančno določi katere mehke veščine so za določeno delo zares pomembne ter se pri merjenju osredotoči na njih. Z ocenjevalnim centrom, kjer se vedenja merijo neposredno v situaciji, pa je ocena še bolj zanesljiva.

Kako izpostaviti mehke veščine pri iskanju zaposlitve?

Vse mehke veščine niso potrebne pri vseh delovnih mestih. Zato najprej naredite seznam tistih, ki jih imate in so pomembne pri izbranem delu. Pomagate si lahko s seznamom mehkih veščin v angleščini, ki ga najdete tukaj. Razmislite, katere so pri izbranem delu najuporabnejše. Omenite jih lahko v življenjepisu ali motivacijskem pismu. Pri tem ne pozabite navesti konkretnega primera vašega vedenja, s katerim potrdite določeno mehko veščino. Določene lahko neposredno izpostavite pri intervjuju, npr. z aktivnim poslušanjem ter premišljenim izražanjem, lahko pokažete vaše komunikacijske spretnosti.

Za več informacij o mehkih veščinah in o njihovem razvoju nas lahko kontaktirate tukaj.