Kaj so mehke veščine ter kako jih izpostaviti pri iskanju zaposlitve

Poznamo trde in mehke veščine. Trde so tiste, ki jih pridobimo preko izobraževanja in so nujno potrebne za opravljanje določenega poklica. So torej poklicno specifične, npr. znanje postopkov obdelave in predelave lesa pri mizarju. Mehke veščine je veliko težje definirati. So pa nujno potrebne, da je posameznik dober delavec in sodelavec, saj odražajo med drugim njegov odnos do soljudi. Naučiti se jih je nekoliko težje, saj je v standardnem izobraževanju večji poudarek na trdih veščinah.

V nadaljevanju izpostavljamo štiri pomembne mehke veščine: komunikacijske spretnosti, obvladovanje stresnih situacij, timsko delo in prilagodljivost. Na koncu še predstavljamo, kako jih izpostaviti pri iskanju zaposlitve.

Kako izpostaviti mehke veščine pri iskanju zaposlitve?

Vse mehke veščine niso potrebne pri vseh delovnih mestih. Zato najprej naredite seznam tistih, ki jih imate in so pomembne pri izbranem delu. Pomagate si lahko s seznamom mehkih veščin v angleščini, ki ga najdete tukaj. Razmislite, katere so pri izbranem delu najuporabnejše. Omenite jih lahko v življenjepisu ali motivacijskem pismu. Pri tem ne pozabite navesti konkretnega primera vašega vedenja, s katerim potrdite določeno mehko veščino. Določene lahko neposredno izpostavite pri intervjuju, npr. z aktivnim poslušanjem ter premišljenim izražanjem, lahko pokažete vaše komunikacijske spretnosti.

Za več informacij o mehkih veščinah in o njihovem razvoju nas lahko kontaktirate tukaj.