Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem

Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem je vspostavljeno takrat, kadar oseba uspešno razdeli svoj čas in energijo tako na poklicnem kot na zasebnem področju. S tem ohranja zadovoljstvo in dobro delovanje. Ravnovesje omogoča višjo učinkovitost, uspešnost pri delu, višjo motivacijo, boljše fizično in duševno zdravje osebe itd. Posameznik mora imeti ustrezno postavljene prioritete med delom in življenjskim stilom, da ne pride do konflikta različnih vlog. Konflikt se pojavi, kadar oseba vloži veliko več energije v eno področje, npr. poklicno in posledično manj energije ter časa v zasebno.

Kadar je neravnovesje porušeno, se pri osebi zniža zadovoljstvo z delom, ima manj kakovostne medosebne odnose, nižjo motivacijo, nižjo stopnjo inovativnosti, nižjo produktivnost itd. Prihaja tudi do večjega stresa, izgorelosti in različnih psihosomatskih težav.

Kaj lahko naredimo?

Zagotavljanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem je potrebno urejati že na državni ravni. Posamezniki imajo lahko npr. omogočene družinske prejemke (dodatek ob rojstvu, dodatek za samohranilce). Potrebno je oblikovati taka zakonska določila, ki lajšajo usklajevanje poklicnih in družinskih vlog.

Prav tako mora k temu prispevati tudi vodstvo v organizaciji. Posameznik lažje usklajuje različne vloge, če ima npr. fleksibilen delovnik. Organizacija lahko organizira tudi različne dogodke za celotno družino zaposlenega, npr. piknik.

Sami lahko za ravnovesje poskrbimo tako, da izven delovnega časa ne pišemo e-mailov, ne opravljamo službenih klicev itd. Tudi telovadba in meditacija imata pozitiven doprinos k ohranjanju ravnovesja.