O nas

„ Aktiviramo ljudi in krepimo organizacije. “


TINA KASTELIC

DIREKTORICa

Ljubezen do dela z in med ljudmi me je pripeljala do študija psihologije v Ljubljani. Tekom študija sem se vse bolj usmerjala v psihologijo dela in organizacije. Teoretično znanje sem pridno nadgrajevala s praktičnimi izkušnjami in dodatnimi izobraževanji. Delala sem v številnih manjših podjetjih, ki se ukvarjajo z razvojem kadrov in prostovoljno sodelovala z različnimi društvi. Sem specializantka transakcijske analize s področja organizacije in psihoterapije, NLP praktik, opravljen imam tudi Trening trenerjev in prvo stopnjo medicinske hipnoze. Pri 19. letih sem se podala v podjetniške vode in Adrenalinski park Storž še danes piše uspešno zgodbo. Mladostna zagnanost, odprtost za spremembe, različna znanja in izkušnje me navdihujejo pri delu z ljudmi in organizacijami.


» Z glavo visoko v oblakih, z nogami trdno na tleh.«
– Človek mora sanjati in domišljiji pustiti prosto pot. Če želiš te sanje tudi živeti, pa je treba stati na trdnih tleh in se truditi, da ti tudi uspe.


NINA KOCBEK

VODJA PROJEKTOV

Trenutno zaključujem magistrski študij psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer sem zaključila tudi dodiplomski študij. En semester sem opravila na Freie Universität v Berlinu. Kot prostovoljka sem spoznavala različna področja psihologije, med drugim sem opravila krajše usposabljanje nudenja psihosocialne pomoči beguncem in bila del projekta Kopiloti v Zavodu Bob. Sem vedoželjna, zanimajo me tudi stvari, ki so manj povezane s psihologijo, npr. grafično oblikovanje. Rada delam z ljudmi in se nenehno trudim pridobivati znanje, ki mi pri delu pomaga in me izpopolnjuje.GABRIELA LUKMAN

VODJA PROJEKTOV

Rada rečem, da sem psihologinja po izobrazbi in duši. Formalno izobrazbo iz psihologije sem pridobila na Varna Free University v Bolgariji, nato sem se izobraževala na področju mednarodnih odnosov v Pragi in magistrirala iz psihologije na Filozofski fakulteti v Mariboru. Radovednost in želja po nadgrajevanju znanja sta me vedno spremljala, zato sem izobraževala tudi na področju NLP, medicinske hipnoze in vedenjsko-kognitivne terapije. Kariero sem začela razvijati na področju organizacijske psihologije in razvoja kadrov – področja, v katera sem se takoj zaljubila. Pri svojem delu obožujem, da ljudem pomagam prepoznati in razviti lastne potenciale. Rezultat na koncu me vedno znova motivira, da iščem še boljše načine dvigovanja kvalitete na delovnem mestu.


Pri delu mi je pomembno, da delam v ekipi z motiviranimi in ambicioznimi posamezniki, s katerimi lahko ustvarjamo trajne spremembe na področju razvoja kadrov in talentov.


JANA ŠUŠTERŠIČ

Podiplomski študij managementa sem zaključila na Swinburne University of Techology v Melbournu v Avstraliji. Sem specializantka transakcijske analize s področja organizacije, edukacije in psihoterapije, NLP learning coach, certificirana svetovalka v organizacijah, presojevalka učečih se organizacij Life Learning Academie, Trenerka Umetnosti inoviranja, v procesu pridobivanja naziva Vodja trajnostnega razvoja, Mentorica mladim psihologom. Že 25 let delam v gospodarstvu, zadnjih 7 let predvsem na področju razvoja ljudi . Pred tem pa sem delala na vodstvenih delovnih mestih v medijih, prodaji in marketingu. Vsa leta sem se izobraževala na področju psihologije osebne rasti in razvoja. Navdušuje me, ko vidim čudovite, ustvarjalne, zavzete, pozitivne ljudi, ki si zaupajo, pomagajo, ki želijo sodelovati in stremijo k spremembi na bolje.


TCD – kratek opis

TCD model je učinkovit model razvoja kompetenc, katerega bistvo je ciljna usmerjenost in vključevanje vseh realnih vidikov razvoja ljudi v konkretni situaciji. Kompetence razvijamo tako, da najprej identificiramo zahteve delovnega mesta, potrebe in zmožnosti razvoja posameznika, tima in organizacije. Razvijamo tiste kadre, ki imajo potencial za rast in na tistih področjih, ki jih zares potrebujejo, torej ciljno usmerjeno, konkretno na delovnem mestu in za delovno mesto. Model odkriva in odpravlja vzroke in ne le zdravi simptome. Usmerja se na celovit sistem vplivov, ne le parcialno. Poskrbi za doseganje zastavljenih merljivih ciljev. Zagotavlja prenos v prakso.

Si želite poslovno uspeti?

Kontaktirajte nas