O nas

„ Aktiviramo ljudi in krepimo organizacije. “


TINA KASTELIC

DIREKTORICa

Ljubezen do dela z in med ljudmi me je pripeljala do študija psihologije v Ljubljani. Tekom študija sem se usmerjala v psihologijo dela in organizacije. Teoretično znanje sem nadgrajevala s praktičnimi izkušnjami in dodatnimi izobraževanji. Sem specializantka organizacijske transakcijske analize, opravljen imam tudi Trening trenerjev, osnovo medicinske hipnoze, NLP in psihodramo. Imam številne izkušnje s področja ocenjevanja potenciala in razvoja kadrov. V zadnjih letih sem se specializirala za kompleksne kadrovske rešitve (kompetenčni modeli, sistemi nasledstev, mentorski sistemi, definiranje odgovornosti in vlog, ipd.). Izvajam tudi poglobljene treninge za razvoj mehkih veščin in coachinge. Mladostna zagnanost, odprtost za spremembe, različna znanja in izkušnje me navdihujejo pri delu z ljudmi in organizacijami.


» Z glavo visoko v oblakih, z nogami trdno na tleh.«
– Človek mora sanjati in domišljiji pustiti prosto pot. Če želiš te sanje tudi živeti, pa je treba stati na trdnih tleh in se truditi, da ti tudi uspe.


BRANKA ŠEBALJ

SPECIALISTka ZA PRODAJNA USPOSABLJANJA

Moja vodila v življenju so biti pozitiven, delati dobro in s tem vzpostavljati prijetne odnose v okolju kjer se gibljem. Po izobrazbi sem ekonomistka. Ves čas mojega šolanja me je najbolj privlačil tisti del ekonomije kjer imajo glavno vlogo ljudje – komerciala, mednarodni odnosi, poslovno komuniciranje, psihologija prodaje in podobno. Z različnimi področji se s prodajo in svetovanjem srečujem že 15 let. Bila sem aktivna prodajalka iz pisarne in podpora strankam, tržnik na terenu, vodja prodajnega oddelka. Sem radovedna, željna novosti in se nenehno udeležujem različnih delavnic in dogodkov, kar mi daje dodatno širino tako v osebnem kot poslovnem življenju. Pri ljudeh najbolj cenim iskrenost in sem mnenja, da je to vstopna točka pri delu z ljudmi. Moja glavna naloga v Kompetenci je razvoj kompetenc na področju prodaje.


»Pozitivne misli + pozitivna dejanja = pozitiven rezultat«


TANJA NOVAK

PSIHOLOGinja, trenerka in HR SPECIALISTka

Že v osnovni šoli sem si kot državna reprezentantka v karateju zastavljala vprašanje, zakaj nekateri moji nasprotniki na tekmah dosegajo bistveno slabše rezultate kot na treningih. Očitno odgovor ni bil v fizični pripravljenosti, ampak v »glavi«. Odgovor na vprašanje, kaj se dogaja v glavi, sem želela pridobiti s študijem psihologije in kasneje z nadgradnjo znanja iz transakcijske analize. Znanje in strokovnost sta moji prvi vrednoti: letos sem zaključila prvo stopnjo študija integracije iz transakcijske analize in psihodrame. Da smo več kot le vsota posameznih delov, vsakodnevno ugotavljam tudi pri svojem delu na delavnicah in individualnih svetovanjih odraslim in mladostnikom s področja upravljanja svojega časa, zastavljanju in doseganju ciljev tako na učnem kot zasebnem področju. V zadnjem času sodelujem tudi s športniki pri iskanju, razvijanju in ohranjanju motivacije na tekmi, še posebej tistih, ki se odvijajo v ekstremnih razmerah in pogojih.


»Obupa lahko vsak. Vztrajnost pa je vrlina, ki jo je vredno negovati in spodbujati.«


NINA KOCBEK

PSIHOLOGinja SPECIALISTka ZA OCENJEVANJE

Že med študijem sem aktivno spoznavala različna področja psihologije ter pridobivala različne izkušnje za delo z ljudmi. En semester študija sem opravila na Freie Universität v Berlinu. Opravila sem izobraževanje za vodenje delavnic (Trening trenerjev) ter individualno in skupinsko pomagala pri kariernem usmerjanju mladih. Sem zelo vedoželjna, zanimajo me tudi stvari, ki so manj povezane s psihologijo, npr. grafično oblikovanje. Rada delam z ljudmi in se nenehno trudim pridobivati dodatna znanja in spretnosti, ki mi pri delu pomagajo in me izpopolnjujejo. Samostojno vodim ocenjevanja potencialov posameznikov in sem aktivno vključena v sistemske kadrovske rešite (kompetenčni modeli, matrika odgovornosti, sistemi nasledstev in bazeni talentov). Sem tudi samostojna koordinatorka projektov za nemški trg.


»Bistvo življenja ni, da se najdeš, temveč da se ustvariš.«


BLAŽ ŠUBIC

KADROVSKI ASISTENT

Sem študent magistrskega študija psihologije na univerzi v Ljubljani. Zase pravim, da vedno poskušam gledati na pozitivne strani življenja, česar se držim tudi pri delu z ljudmi – verjamem, da je v vsakemu od nas nekaj izjemnega, če se le potrudimo to najti in razvijati. Veselje do iskanja potencialov me je tekom študija privedlo do kadrovske in organizacijske psihologije, ki me trenutno najbolj navdušuje. Zanima me tudi področje zdravstva, kjer že sedem let tudi nabiram izkušnje z delom s pacienti v ambulanti družinske medicine. Izkušnje imam pri delu z najmlajšimi, od izvajanja delavnic do različnih testiranj in preizkusov. Sodelujem pri ocenjevanju potenciala posameznikov, ocenjevalnih centrih ter analizi podatkov.


»Vedno se trudi biti prvorazredna različica sebe, ne drugorazredna različica nekoga drugega.«


EVA ESIH

KADROVSKa ASISTENTka

Sem odprta, vestna, zagnana študentka magistrskega študija psihologije v Ljubljani. Strast do humanistike in dela z ljudmi me je pripeljala do študija na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer sem zaključila dodiplomski študij. V prostem času sem veliko sodelovala pri društvu Študentov psihologije Slovenije, kjer sem še dandanes aktivna v različnih delovnih skupinah. Tekom študija sem ugotovila, da mi je na kožo najbolj pisano področje psihologije dela in organizacije. V tem času sem opravila tudi izobraževanje za vodenje delavnic (Trening Trenerjev). Vključena sem v proces ocenjevanja potenciala posameznikov. V življenju se osredotočam predvsem na pozitivne stvari in menim, da bi moral vsak na svoji življenjski poti slediti svojim sanjam in da nas pri uresničevanju le-teh, ne bi smelo biti strah tvegati.


»VZTRAJATI + SANJATI + IZBOLJŠEVATI SE = ŽIVETI«


NIK KRIVEC

KADROVSKI ASISTENT

Sem psiholog v zaključku magistrskega študija na univerzi v Ljubljani. Izkušnje in znanja sem poleg študija pridobival predvsem v športu, kjer sem deloval kot trener mlajših in članskih kategorij. Sedaj sem intenzivneje vključen v kadrovsko in športno psihološko delo. Zadnje pol leta sem preživel v Nemčiji, ker sem pridobil znanja in izkušnje še od tujih strokovnjakov. Menim, da je poleg strokovnih kompetenc izrednega pomena tudi lasten osebnostni razvoj. Vedno sem bil rad v krogu ljudi, kjer so me pritegnili medosebni odnosi in skupinska dinamika članov. Drugi bi me opisali kot družabnega človeka, ki stoji na trdnih tleh, vendar zna trenutke obrniti v sproščeno atmosfero. S svojo strokovnostjo in integriteto želim posameznikom in različnim skupinam optimizirati nivo psihološkega delovanja.


»Človek sem, torej mi ni tuje nič človeškega.«


GABRIELA LUKMAN

PSIHOLOGinja IN TRENERka – Trenutno uživam na porodniškem dopustu

Rada rečem, da sem psihologinja po izobrazbi in duši. Formalno izobrazbo iz psihologije sem pridobila na Varna Free University v Bolgariji, nato sem se izobraževala na področju mednarodnih odnosov v Pragi in magistrirala iz psihologije na Filozofski fakulteti v Mariboru. Radovednost in želja po nadgrajevanju znanja sta me vedno spremljala. Izobraževala sem se na področju NLP, medicinske hipnoze in vedenjsko-kognitivne terapije. Kariero sem začela razvijati na področju organizacijske psihologije in razvoja kadrov. Pri svojem delu obožujem, da ljudem pomagam prepoznati in razviti lastne potenciale. Rezultat na koncu me vedno znova motivira, da iščem še boljše načine dvigovanja kvalitete na delovnem mestu.


Pri delu mi je pomembno, da delam v ekipi z motiviranimi in ambicioznimi posamezniki, s katerimi lahko ustvarjamo trajne spremembe na področju razvoja kadrov in talentov.

TCD – kratek opis

TCD model je učinkovit model razvoja kompetenc, katerega bistvo je ciljna usmerjenost in vključevanje vseh realnih vidikov razvoja ljudi v konkretni situaciji. Kompetence razvijamo tako, da najprej identificiramo zahteve delovnega mesta, potrebe in zmožnosti razvoja posameznika, tima in organizacije. Razvijamo tiste kadre, ki imajo potencial za rast in na tistih področjih, ki jih zares potrebujejo, torej ciljno usmerjeno, konkretno na delovnem mestu in za delovno mesto. Model odkriva in odpravlja vzroke in ne le zdravi simptome. Usmerja se na celovit sistem vplivov, ne le parcialno. Poskrbi za doseganje zastavljenih merljivih ciljev. Zagotavlja prenos v prakso.

Si želite poslovno uspeti?

Kontaktirajte nas